Voorwaarden De Kinkelder Rijopleidingen back to school deal 2022

 • Actie loopt tot en met 31 oktober 2022 (of eerder als alle beschikbare ruimte is ingeboekt)
 • Er wordt een OP = OP beleid gehanteerd bij het bereiken van het maximum aantal plaatsen.
 • Op de datum van de eerste rijles moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn.
 • Indien de leerling nog geen 18 jaar oud is, moet een ouder/voogd de lesovereenkomst tekenen. Anders is deze niet geldig.
 • De aanbieding is alleen geldig voor een startende leerling (iemand die nog geen rijlessen heeft gevolgd).
 • De back to school deal omvat 20 lesuren voor € 680,-. Het advies van de Rijinstructeur betreft de vervolglessen die nodig zijn is leidend.
 • De leerling is verplicht om alle rijlessen bij De Kinkelder Rijopleidingen te volgen.
 • De eerste rijles vindt plaats tussen 1 september 2022 en 31 december 2022 (onder voorbehoud van wachttijden op de rijschool).
 • De eerste rijles wordt in overleg geboekt op basis van beschikbare ruimte.
 • Niet geldig i.c.m. andere kortingen.
 • Maximaal 1 back to school deal 2022 p.p.
 • De Kinkelder Rijopleidingen heeft ten allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, de deal en de daarbij horende voorwaarden te wijzigen of beëindigen.
 • CBR Gezondheidsverklaring is bij het CBR ingevuld en voldaan.
 • Alleen geldig bij afname van een praktijkpakket (Praktijkboek €26,95, i-Theorie €69, TTT € 275,= en praktijkexamen van €315 worden alvast in rekening gebracht daarna krijgt u alleen nog een rekening van de geadviseerde vervolg lesuren).
 • Het volledige factuurbedrag van de back to school deal van €680,=, en het praktijkpakket moet binnen 14 dagen, maar uiterlijk vóór aanvang van de eerste rijles betaald zijn.