WIN EEN GRATIS VLIEGLES!

Maak tot en met 30 juni kans op deze actie.

Beleef de wereld van boven in je eigen TOP GUN.

Meld je nu aan voor autorijlessen bij de Kinkelder Rijopleidingen
of meld een nieuwe leerling aan.

Aanmelden rijbewijs personenauto

Actievoorwaarden.

  1. Deze actie loop van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.
  2. De winnaar van deze actie wordt door loting bepaald.
  3. Deelname is alleen mogelijk bij afname van één van onze lespakketten voor de personenauto binnen de lopende actietermijn.
  4. Alleen bestaande leerlingen kunnen nieuwe leerlingen aanmelden en op deze wijze deelnemen aan de winactie.
  5. Prijzen worden niet in geldwaarde uitgekeerd.
  6. Deelname is alleen mogelijk als op het moment van loting alle bestaande facturen zijn voldaan. Met deelname gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Kinkelder Rijopleidingen
  7. De Kinkelder Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om deelnemers van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
  8. Door deelname aan deze winactie verklaart de deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met deze actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door de Kinkelder Rijopleidingen dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. De Kinkelder Rijopleidingen is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
  9. Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecommuniceerd.