Rijangst

Angst voor autorijden, rijangst

Wat is een rijangst en hoe ontstaat het?

Nerveus in de auto plaats nemen, klamme handen aan het stuur of heel de rit angstig zijn. Veel bestuurders zijn geregeld bang of gespannen tijdens hun deelname aan het verkeer. Angst voor het rijden kan ontstaan en zich verder ontwikkelen door diverse factoren. Rijangst bij ervaren chauffeurs kan samenhangen met overbelasting of burn-out, controle verlies bij paniekaanvallen en verkrampingen dan wel beginnen na een ongeval. Ook kan rijangst ontstaan na routineverlies, ouderdomsonzekerheden, faalangst, andere aandoening enzovoorts.

Ongeveer 1 miljoen van de 8 miljoen bestuurders ervaren een overmatige angst voor het (auto)rijden. Een half miljoen bestuurders hebben rijangst en vermijden het rijden deels of zelfs volledig. Een even groot deel stapt nog wel in de auto of op de motor maar zijn wel bang of angstig. Voor deze groepen wordt het rijden als zeer stressvol ervaren. Zij kiezen bewust om bepaalde trajecten niet meer te rijden, zoals op de snelweg, door tunnels, bruggen of lastige verkeerspunten met veel verkeer.

Een rijangst is een niet-functionele angst. Dit houdt in dat de angst niet reëel is en vergeleken kan worden met een uit de hand gelopen emotie wat het rijden belemmert. De intensiteit van de angst en de bijbehorende beperkingen zijn verschillend per persoon. De ene bestuurder kan voornamelijk schrikachtig en gespannen achter het stuur zitten, maar een andere bestuurder kan te maken hebben met paniekaanvallen en vermijdingsgedrag. Verder is dit niet alleen van toepassing op de bestuurder van de auto. Ook bijrijders kunnen deze angsten ervaren als zij de auto instappen.

Wie kan er last van rijangst hebben?

Rijangst komt bij iedereen voor, zowel bij mannen als vrouwen. Dit geldt voor automobilisten en motorrijders. Het komt op elke leeftijd voor zowel bij onervaren als bij ervaren bestuurders. Rijangst kan dus bij iedereen voor komen.

Net zoals dat de intensiteit verschilt per persoon is dat ook het geval bij de oorzaak. Bij ouderen is het vaak vanwege de ouderdom dat zij met minder zelfvertrouwen aan het verkeer deelnemen. Ondanks dat zij nog graag mobiel willen blijven. Rijangst komt ook voor bij bestuurders die lange tijd zonder problemen hebben gereden. Zij kunnen vanwege verschillende oorzaken, zoals een ongeluk of stressvolle situatie rijangst hebben ontwikkeld. Zij zijn vaak goede bestuurders en ligt het niet aan hun technische vaardigheden of routines om de auto te besturen. Opnieuw rijlessen bij een ‘gewone’ rijschool heeft daardoor weinig effect omdat daar de nadruk op het besturen van het voertuig ligt. Een rijangstcoach heeft een ander doel, namelijk de angst of spanning tijdens het auto- of motorrijden af te bouwen.

Veel voorkomende vormen van rijangst zijn:

 • Snelwegangst. Angst voor paniekaanvallen in de auto. Vaak komt deze vorm van rijangst voor tijdens of na een periode met paniekaanvallen, burn-out of overbelasting. Het rijden met een snelheid van 100 of 130 kilometer per uur is vaak moeilijk, evenals het inhalen van vrachtauto’s.

 • Faalangst in het verkeer. Dit kan onder andere door routinegebrek, inschattingsproblemen, overmatig perfectionisme of keuzeproblemen ontstaan.

 • Verkeerstrauma. Rijangst ten gevolge van een traumatische ervaring of auto-ongeluk. Na een aanrijding, schade of letsel kan er intense angst of spanning voor het autorijden ontstaan. Soms beperkt de angst zich tot bepaalde verkeerssituaties. Vaak lijkt die verkeerssituatie op de situatie van het moment waarop een verkeerstrauma is ontstaan.

 • Bijrijdersangst. Hinderlijke angst en gevoel van onveiligheid op de bijrijdersstoel. Deze vorm van rijangst is onder te verdelen in een ‘vermijdende’ en een ‘controlerende’ bijrijder. De vermijdende bijrijder zal niet actief meerijden en uit angst afleiding zoeken. De controlerende bijrijder zal (te) actief meerijden en opmerkingen maken, eventueel ongevraagd aanwijzingen geven en stressreacties veroorzaken.

 • Rijangst door ouderdomsonzekerheden. Door toenemende leeftijd wordt men angstiger en vermijdend in het verkeer.

 • Specifieke situaties tijdens het autorijden: tunnels, wegversmallingen zonder vluchtstrook, wegverbredingen, bochten, bruggen, invoegen, files.

 • Rijden in het buitenland, in de bergen autorijden, links rijden.

 • Overige. Rijvaardigheidsproblemen, dwangstoornis, angst voor gladheid/sneeuw, regen, angst om flauw te vallen achter het stuur, angst voor agressie in het verkeer, angst voor het rijexamen.

Rijangst heeft lang niet altijd met onervarenheid te maken, integendeel. Veel mensen met angst voor autorijden ontwikkelen de klacht na jaren rijervaring.

Rijangst leidt veelal tot vermijdingsgedrag dat hardnekkig is. Het minder mobiel zijn geeft veel ongewenste beperkingen. Het sociale leven en werkuitoefening kunnen sterk gehinderd raken.

U krijgt individuele begeleiding door een coach en als dit nodig zou zijn van een gespecialiseerde psycholoog.

De behandeling richt zich op:

 • Probleemanalyse

 • Informatie over de behandeling van rijangst

 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst

 • Praktijkoefeningen

 • Evaluatie en advies

 • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen. Hiervoor is gespecialiseerde rijangst begeleiding op de weg mogelijk.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar info@dekinkelderrijopleidingen.nl

of bel: 085 06 06 113 (lokaal tarief).

Gerelateerde angsten.

De nummer 1 in specialistische rijlessenGoed voor ElkaarOmdat je altijd het beste wilt
Bij De Kinkelder Rijopleidingen ben jij aan het beste adres als je specialistische rijlessen nodig hebt (faalangst, ADD, ADHD, Autisme)Iets nieuws aanleren vergt tijd en inzet, niet alleen van de leerling maar natuurlijk ook van ons.
Teamwork dus!
Met 45 jaar ervaring en de expertise op het gebied van rijopleidingen, is De Kinkelder Rijopleidingen de beste keuze voor jouw rijopleiding