Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. En je krijgt tips van een CBR-examinator. Je weet waar je dan nog aan moet werken voordat je op praktijkexamen kan.
Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen. Het slagingspercentage is daardoor hoger!
Je moet wel eerst je theorie-examen hebben behaald voordat je een TTT kunt doen.